Marijkeweg 1 6708 AA Wageningen Postbus 171 6700 AD Wageningen Einfo@sbo-dedijk.nl T0317-412030
Wie zijn wij

Wij zijn een openbare school voor speciaal basisonderwijs.

Op onze school is plaats en respect voor iedereen, ongeacht achtergrond, levensovertuiging, taal of huidskleur. Een openbare school draagt bij aan de algemene ontwikkeling van leerlingen en schenkt aandacht aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden en normen. Daarbij is het leren kennen en respecteren van elkaars achtergronden belangrijk.

SBO 'de Dijk' is sinds 1 augustus 2004 onderdeel van de Stichting Partners Primair Onderwijs de Link. In deze stichting zijn elf openbare scholen voor primair onderwijs ondergebracht vanuit de gemeenten Renkum, Wageningen en Rhenen.

Ga direct naar:

 
Schoolregels
Schoolgids
Schoolplan
Team
Huiswerk
 
Pedagogisch klimaat
Over ons onderwijs
Leesonderwijs
Het Jonge Risico Kind
Leuk om te weten