Marijkeweg 1 6708 AA Wageningen Postbus 171 6700 AD Wageningen Einfo@sbo-dedijk.nl T0317-412030

Informatie

Op deze pagina vindt u praktische informatie, zoals de schooltijden, een kalender en handige adressen en telefoonnummers.

Vanaf 8:25 uur is er begeleiding vanuit de school op het schoolplein. Om 8:40 uur gaat de bel en worden de leerlingen naar de groepen begeleid, zodat de lessen om 8:45 uur kunnen beginnen. Voor de leerlingen uit de onderbouw is er vanaf 8:25 uur begeleiding in de groep. De schooltijden kunt u vinden bij Praktische informatie.


Ga direct naar:

Contact
Stichting PPO de Link
Klachtenregeling
Samenwerkingsverband Veluwe Rijn Vallei
Praktische informatie
Regelingen van de gemeente