Marijkeweg 1 6708 AA Wageningen Postbus 171 6700 AD Wageningen Einfo@sbo-dedijk.nl T0317-412030
Leerlingenzorg

Samen met de ouder(s)/verzorger(s) draagt SBO 'de Dijk' de verantwoordelijkheid voor de begeleiding en zorg van de leerlingen. Om dit optimaal te kunnen doen is een goede samenwerking een vereiste.


SBO 'de Dijk' biedt gepaste zorg aan de leerlingen. De leerlingen hebben allen specifieke onderwijsbehoeften op onderwijsinhoudelijk gebied (didactisch en pedagogisch) en/of gedragsmatig vlak. Op deze pagina kunt u lezen op welke wijze wij afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
 
Ga direct naar:
Groepsplan
Toetsen
Leerlingbespreking  
Rapport
Individueel Handelings Plan
Schoolverlaters
Ontwikkelingsperspectieven
Logopedie