Laden...

Leerlingbespreking

In de loop van het schooljaar worden alle leerlingen besproken met de groepsleerkracht, de orthopedagoog en de IB-er. Indien van toepassing, nemen ook de logopedist en/of de remedial teacher aan deze bespreking deel. Tijdens deze leerlingbespreking wordt de ontwikkeling van de leerlingen besproken.
Voor nieuwe leerlingen vindt zes weken na plaatsing een bespreking nieuwe leerlingen plaats.

Voor leerlingen met een Ontwikkelingsperspectief (OPP) wordt bekeken of de ontwikkeling conform de verwachting verloopt of dat er bijgesteld moet worden.