Laden...

Rapport

In januari/februari en vóór de zomervakantie ontvangen de leerlingen een rapport. De leerkracht bespreekt het rapport met de ouder(s)/verzorger(s). Zo worden zij zo breed mogelijk geïnformeerd over het functioneren van hun kind op school.

In het rapport wordt aangegeven of de leerling de leerstof van verschillende vakgebieden goed, ruim voldoende, voldoende, matig of onvoldoende beheerst. Hierbij gaan we uit van een positieve benadering, waarbij de nadruk ligt op wat de kinderen al wél kunnen.