Laden...

Schoolverlaters

Leerlingen die schoolverlater zijn, krijgen in de maanden december en januari een schoolverlatersonderzoek. Dit onderzoek is een hulpmiddel voor de school bij het geven van een advies wat betreft de schoolkeuze voor het Voortgezet Onderwijs.

Het onderzoek bestaat uit een intelligentieonderzoek, onderzoek naar de didactische vorderingen en waar nodig de sociaal-emotioneel ontwikkeling van de leerling. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek, in combinatie met het totaal beeld van de leerling, wordt het schooladvies geformuleerd. Alle scholen voor Voortgezet Onderwijs zijn voor het advies gebonden aan een aantal landelijk geldende criteria. Er wordt voor alle schoolverlaters een onderwijskundig rapport opgesteld.

De scholen voor het Voortgezet Onderwijs verzorgen open dagen en voorlichtingsavonden, welke de schoolverlaters met hun ouder(s)/verzorger(s) kunnen bezoeken.

In februari worden de ouder(s)/verzorger(s) van alle schoolverlaters uitgenodigd op school voor een gesprek met de groepsleerkracht. In dit gesprek zullen ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte worden gebracht van het schooladvies en kunnen zij hierover met de groepsleerkracht van gedachten wisselen.
Daarna worden de leerlingen door de ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de groepsleerkracht aangemeld bij de vervolgscholen. Het advies wordt vervolgens door een onafhankelijke commissie beoordeeld ten behoeve van de toelating van de leerlingen binnen verschillende vormen van het Voortgezet Onderwijs.