Marijkeweg 1 6708 AA Wageningen Postbus 171 6700 AD Wageningen Einfo@sbo-dedijk.nl T0317-412030
Huiswerk

Op SBO de Dijk is bewust gekozen om geen huiswerk te geven. Onze leerlingen hebben n manier van uitleggen nodig. Zij krijgen van de leerkracht een strategie aangeleerd en als het thuis anders wordt uitgelegd, is dat verwarrend voor de kinderen.
Huiswerk kan thuis strijd opleveren. Voor onze leerlingen is het leren lezen en rekenen niet altijd even makkelijk. Zij doen op school hun best en thuis is er tijd voor andere dingen.

De school maakt een uitzondering voor kinderen die langdurig ziek zijn. Zij krijgen wel huiswerk, zodat zij niet te ver achter raken.
 
Het (voor)lezen thuis willen wij wel adviseren. Hoe meer leeskilometers de leerlingen maken, hoe beter zij gaan lezen. Als het voor de kinderen nog te moeilijk is om zelf te lezen, leren zij heel veel van voorlezen.
 
Door de RT-leerkracht wordt soms wel huiswerk meegegeven aan de leerlingen die extra begeleid worden door haar.
Zo krijgen de leerlingen woorden mee om thuis te oefenen. Dit is om woorden, die dagelijks in de groep gelezen worden nog eens extra  te oefenen (inprenten). Hoe vaker de woorden gezien en gelezen worden, hoe beter ze onthouden worden. Dit kost maar een paar minuten per dag.
Elke dag kort herhalen van bekende sommen, helpt bij het automatiseren van deze sommen. Automatiseren betekent dat het antwoord op de som in n keer gegeven wordt, zonder te tellen.
Het oefenen thuis is vooral bedoeld om kinderen meer zelfvertrouwen te geven tijdens de lessen op school.