Laden...

Schoolregels

Een fijne schooltijd begint bij jezelf.

Samen zorgen we ervoor dat iedereen zich veilig voelt binnen de school. Wij zitten op dezelfde school en willen hetzelfde, maar zijn niet allemaal gelijk. Iedereen is welkom. Wij zijn verantwoordelijk voor elkaar en onze omgeving. Wij, dat zijn de leerlingen onder elkaar, de volwassenen onder elkaar en de leerlingen en volwassenen samen.

Wij hebben dit verwoord in een aantal algemene regels:

* Ik ben stil als een ander praat, zodat ik hoor wat de ander zegt. 
* Ik ben bij mijn eigen plek, zodat iedereen rustig kan werken. 
* Ik help een ander, zodat we allemaal een fijne schooltijd hebben.
* Ik vraag om hulp als ik iets lastig vind, zodat ik fijn verder kan. 
* Ik ben zuinig op alle spullen, zodat het netjes blijft. 

Midden in de hal staat onze SEO-zuil met daarop de SEO-buis en de schoolregels. Bij ons op school zijn deze regels van groot belang en vormt het de rode draad door ons onderwijs. Iedere week staat er één van de regels centraal, de regel van de week. Gedurende de schooldag komt de regel van de week een aantal keer terug. Als de leerlingen zich goed aan de regel houden, krijgen zij een smile. Bij drie smiles verdient de groep een pingpongbal. Deze wordt in de SEO-buis gedaan. Bij een volle buis krijgt de hele school een beloning. Tenslotte hebben wij samen gezorgd voor een fijne schooltijd.

Zijn er klachten te melden? Heeft u hier vragen over? Er bestaat een klachtenprotocol. Om deze in te zien Klik hier.

Is er sprake van ontoelaatbaar gedrag? Gedrag waarbij de veiligheid van medeleerlingen en leerkrachten in het geding is, dan bestaat hiervoor tevens een protocol.  Om deze in te zien Klik hier.