Laden...

Schoolplan

Het schoolplan is samen met de schoolgids en het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei, een verantwoordingsdocument  aan ouder(s)/verzorger(s), het bestuur, de school en de onderwijsinspectie.

Daarnaast is het schoolplan van SBO 'de Dijk' een informatief document. Enerzijds beschrijft het waar SBO 'de Dijk' nu staat en anderzijds geeft het op hoofdlijnen weer wat het beleid voor de komende vier jaar zal zijn. De meerjarenplanning is uitgangspunt voor de planning per schooljaar.

In schooljaar 2014-2015 heeft het team gewerkt aan een nieuw schoolplan (2015-2019). Als u hier klikt, kunt u het schoolplan in zien.