Laden...
Welkom op de pagina van groep Paars!!!
Schooljaar 2018-2019
De kleutergroep op SBO de Dijk is een JRK-groep. JRK staat voor Jonge Risico Kinderen.

De  groep is voor jonge kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 á 7 jaar, die een ontwikkelingsachterstand hebben. Er kan sprake zijn van een algehele ontwikkelingsachterstand of problemen op enkele ontwikkelingsgebieden, bijvoorbeeld de taal-spraak ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, sociale en/ of emotionele ontwikkeling, Ook kinderen met ASS (autisme), AD(H)D , hechtingsproblemen en andere gedragsproblemen kunnen bij ons aangemeld worden. De JRK-groep is voor kinderen, die  onvoldoende kunnen profiteren van het regulier onderwijs.

De kleuters, die bij ons geplaatst worden volgen gedurende 1, 2 of 3 jaar kleuteronderwijs. Tijdens de dagelijkse routines en activiteiten worden alle kinderen geobserveerd. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van elk kind en naar de aard en achtergrond van de problemen, die de ontwikkelingsproblemen veroorzaken. Daarbij zetten we tijdens de activiteiten onze pedagogische,  onderwijs-theoretische en didactische kennis in om de kinderen zo goed mogelijk te helpen zich te ontwikkelen. We stimuleren het kind zijn mogelijkheden in te zetten en te benutten. Stap voor stap leren de kinderen de schoolse vaardigheden, maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling is een belangrijk aandachtspunt is ons dagelijks handelen.  

We werken nauw samen met een logopediste, die de kinderen screent en individuele logopedie kan geven. Maar zij werkt ook mee in de groep om de taalvaardigheid en het voorbereidend leesonderwijs vorm te geven. Daarnaast werken we nauw samen met twee externe fysiotherapeuten. Zij kunnen bij kinderen die dit nodig hebben individuele fysiotherapie op school geven. De intern begeleidster en orthopedagoge van SBO de Dijk volgen de ontwikkeling van alle kinderen en kunnen altijd geraadpleegd worden.
Ook werken we inmiddels een paar jaar nauw samen met een speciale peutergroep van 's Heerenloo voor peuters met ontwikkelingsproblemen. Zij zitten met hun groep Dikkie Dik in hetzelfde gebouw als de JRK-groep.

In de JRK-groep worden betekenisvolle activiteiten aangeboden, waardoor kinderen betrokken raken bij een thema. Ze worden hierdoor gestimuleerd actief deel te nemen aan de activiteiten.  Het is makkelijker leren als activiteiten in een interessante context aangeboden worden. Bijvoorbeeld: we tekenen/ schrijven in ons creatief schrijfschrift over wat we hebben meegemaakt of wat we leuk vinden. We schrijven boodschappenbriefjes voor de groentewinkel in de huishoek. We meten hoelang de kinderen zijn en schrijven dit op, vervolgens kunnen ze zelf van alles meten en de cijfers opschrijven. We spelen gezelschapsspellen, waarmee kinderen (de stippen op de dobbelsteen en de te nemen stappen) leren tellen, maar hiermee leer je ook je beurt afwachten, geduld hebben, tegen je verlies kunnen. Elke twee weken staat er een letter in de belangstelling. Met de letter verzinnen we woorden en activiteiten, die de kinderen aanspreken. Ook is er altijd wel iets lekkers te verzinnen om te proeven, bijvoorbeeld de P van pepernoten, de S van sinterklaas en speculaas, de W van winter en worteltjes.

De ontwikkeling van de kinderen volgen wij met het OVM, het OntwikkelingsVolgModel. We kunnen hiermee in kaart brengen hoe de ontwikkeling van het kind vordert en waar nog extra aandacht aan besteed moet worden.
Door de kinderen nauwlettend te volgen met observaties tijdens de interactie en activiteiten krijgen we een beeld van de mogelijkheden van elk kind. We kunnen dan een inschatting maken wat de onderwijsbehoeften zijn en de beste onderwijsplek is voor elk kind. Kinderen kunnen doorverwezen worden naar het regulier onderwijs, naar SO, taal-spraak school, andere vormen van onderwijs of ze blijven (nog) op het SBO.