Laden...

Toetsen

Alle leerlingen worden gedurende het schooljaar getoetst op leervorderingen door middel van toetsen die behoren bij de methodes waarmee we op school werken. Daarnaast willen we de ontwikkeling van de leerlingen volgen door middel van het CITO-leerlingvolgsysteem. Dit zijn gestandariseerde toetsen voor het signaleren en registreren van de didactische vorderingen en het achterblijven van ontwikkelingen.

Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we een signaleringslijst (ZIEN!), welke twee keer per jaar door de groepsleerkrachten wordt ingevuld. De bevindingen worden besproken en geanalyseerd. Voor leerlingen waarbij er zorgen over hun sociaal-emotionele ontwikkeling zijn, wordt door de groepsleerkracht een individueel handelingsplan opgesteld.

De resultaten op de toetsen en de signaleringslijst geven ons belangrijke informatie voor het bepalen van de uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs en de (tussen)evaluatie van het Ontwikkelingsperspectief (OPP).