Laden...

Pedagogisch klimaat

Rust en veiligheid zijn heel belangrijke voorwaarden voor een zinvolle en waardevolle leeromgeving. Pas als dit gewaarborgd is, kan een leerling tot ontwikkeling komen.
 
Teamleden van onze school hanteren voorspelbaarheid en structuur in het dagelijks handelen. Zij bieden structuur in de omgang, omgeving en materialen.
 
Door onze regels en omgangsvormen helder te verwoorden, bieden wij structuur aan leerlingen die dit vanuit zichzelf niet of nauwelijks hebben. Wij bieden op alle vakgebieden een veilige, gestructureerde omgeving en ondersteunen dit met beeld (picto/afbeelding), tekst en aangepaste materialen. Hierbij gaan wij uit van een positieve benadering en de mogelijkheden van het kind en hebben daarbij hoge verwachtingen.
 
Veiligheid heeft alles te maken met het gevoel van veiligheid door iedereen op school. Door te werken met een methode voor Sociaal Emotionele Ontwikkeling, de methode PAD, leren wij de leerlingen vorm te geven aan deze gezamenlijke verantwoordelijkheid en willen wij het gevoel van veiligheid door en voor een ieder versterken.
 
PAD (Programma Alternatieve Denkstrategieën) besteedt aandacht aan het zelfbeeld van de leerlingen, vergroten van de zelfcontrole, onderkennen van gevoelens en het oplossen van problemen. PAD is niet alleen een lessenserie, maar biedt ook handvatten die in de dagelijkse lessituatie (en thuis) ingezet kunnen worden. Zo wordt in de lessen gewerkt met het verhaal over een schildpad die zich terug kan trekken in zijn schild als hij boos wordt. De schildpad (de leerling) wordt op deze manier eerst rustig alvorens hij handelt.
 
PAD heeft de volgende thema's centraal staan:
  • Zelfbeeld
  • Zelfcontrole
  • Gevoelens
  • Probleem oplossen