Laden...

Leuk om te weten

Zelf reizen met de bus!
Als voorproefje op het project "zelfstandig naar school reizen", is de gemeente zelf met drie leerlingen van SBO 'de Dijk' meegereisd. Dit gebeurde tijdens de actie NL Doet! op 15 maart 2013. Deze leerlingen deden op deze manier hun eerste ervaring op om zelfstandig met het openbaar vervoer naar school te reizen.
 
Ouders krijgen de vervoerskosten naar school vergoed door de gemeente waar ze wonen. Dit kan zijn een kilometervergoeding voor de fiets, de kosten van het openbaar vervoer en eventueel voor een begeleider of de kosten van taxivervoer. De meeste leerlingen, die op SBO 'de Dijk' zitten komen met een taxi op school.
 
De gemeente Renkum is erg actief, om de leerlingen uit hun gemeente, te helpen zelf met het openbaar vervoer te reizen. De gemeente werkt samen met de school en met de ouders. In gezamenlijkheid worden de mogelijkheden van de leerlingen onderzocht, waarbij rekening gehouden wordt met leerlingkenmerken.
De school staat achter dit initiatief. Het doel is dat de leerlingen zo zelfstandig mogelijk de school verlaten, als zij naar het voortgezet onderwijs gaan.
 
Het overleg tussen de gemeente en de school heeft er toe geleid, dat een aantal leerlingen samen met een begeleider hun reis naar school met het openbaar vervoer heeft afgelegd. De gemeente betaalde de reiskosten van het openbaar vervoer.
 
De reacties van de leerlingen op 15 maart 2013 waren heel erg positief. Ze vonden het erg leuk en niet moeilijk. Ze waren zelfs zo positief, dat ze allemaal graag na de paasvakantie elke dag met het openbaar vervoer naar school willen komen. Ook andere leerlingen hebben nu aangegeven met het openbaar vervoer naar school te willen komen.
 
Gemeente Renkum
Carolien Aalders