Laden...

Extra Verlof aanvragen

U mag uw kind niet mee op vakantie nemen buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet. U kunt wel bij de schooldirectie een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties.
 
Wilt u een verzoek voor verlof buiten de schoolvakanties doen? Dan moet uw verzoek ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • Het gaat om een gezinsvakantie.
  • De vakantie kan niet plaatsvinden in de vastgestelde schoolvakanties door het beroep van u of uw partner.
  • Het verlof valt niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie.
Aanvragen
Dien de verlofaanvraag zo vroeg mogelijk in bij de directeur van de school; liefst minimaal 8 weken van tevoren.
 
Klik hier voor het aanvraagformulier.
 
Elke aanvraag voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt individueel beoordeeld. De directeur kan u om een werkgeversverklaring of een eigen verklaring zelfstandige vragen. Soms vraagt de directeur de leerplichtambtenaar om advies. U kunt uw kind maximaal 1 keer per jaar buiten de schoolvakanties meenemen op vakantie.
 
Verlof buiten de schoolvakanties mag nooit langer dan 10 schooldagen duren. Dient u toch een verlofaanvraag in voor meer dan 10 dagen? Dan stuurt de directeur van de school de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar. Meestal is ook een verklaring van een arts of sociale instantie nodig. Daaruit moet blijken dat het verlof nodig is.
 
Bezwaar maken tegen beslissing vakantie leerling
Bent u het niet eens met een beslissing over de vrijstelling? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen.
 
Klik hier voor meer informatie ("boekje Extra Verlof").