Laden...

Operation Encompass

Vanaf december 2017 doen wij mee aan het project 'Operation Encompass' waarin wij samenwerken met de politie. Het doel van dit project is om een leerling, die huiselijk geweld heeft meegemaakt en waarbij de politie is ingeschakeld, de volgende dag op school een veilige omgeving te bieden.

Leerkrachten kunnen de leerling dan op veilige en stabiele wijze de ondersteuning geven die hij of zij nodig heeft. Doordat op school de passende ondersteuning wordt geboden, kan het stressniveau van de leerling dalen, kan de leerling sneller herstellen en kan mogelijke schade worden voorkomen. Om de leerling deze ondersteuning te kunnen bieden, informeert de politie onze contactpersonen door middel van een melding.

Als de politie voor een situatie van huiselijk geweld wordt ingeschakeld, geeft zij vervolgens alleen de volgende gegevens door aan de directeur waar de leerling op school zit:
•          De naam van de leerling;
•          De geboortedatum van de leerling;
•          De melding 'Operation Encompass'.
Bijzonderheden en details over de huiselijke situatie deelt de politie niet aan ons mee.
De directeur die de melding ontvangt, zorgt vervolgens voor de juiste opvang van de leerling, bepaalt met welke collega's de informatie wordt gedeeld en biedt de leerling de ondersteuning die nodig is. Zo kan een leerling bijvoorbeeld een toets op een later moment opnieuw maken, of mag hij of zij even "zichzelf zijn" tijdens de les.

Wij gaan heel zorgvuldig met de melding van de politie om. De melding zal alleen gedeeld worden met die collega's die hierover geïnformeerd moeten worden. Bovendien wordt de melding niet geregistreerd of opgeslagen in een systeem omdat dit niet noodzakelijk is. Het doel van de melding is immers puur om de leerling de dag na een incident de ondersteuning te bieden die hij of zij nodig heeft. De melding is daarom nergens terug te vinden.