Marijkeweg 1 6708 AA Wageningen Postbus 171 6700 AD Wageningen Einfo@sbo-dedijk.nl T0317-412030

Op de valreep een terugblik GVO

Juli 2018

Beste allemaal,

Ik wil jullie bedanken voor de samenwerking van afgelopen schooljaar.

Bladerend door mijn agenda en programma mag ik terugkijken op een fijn jaar. In dat jaar heb ik samen met de leerlingen, door de verhalen, de rode draad ontdekt in de geschiedenis van God en de bijbel.  We maakten in de gesprekken uitstapjes aan de hand van dagelijkse dingen in de kinderlevens en de wereld om ons heen. We spraken over het mysterie van de geloven om ons heen. De ene keer lag het accent op karakters en gewoontes. De andere keer op teleurstelling en verdriet, maar ook vreugde en dankbaarheid werd zeker niet vergeten.

De leerlingen wisten van het ziekbed van mijn moeder en de kinderen reageerden heel puur en betrokken. Dat vond ik erg mooi om te merken. Maar voor alles is een tijd; ook dat hoort bij het leven. De kwetsbaarheid in de verhalen en het nu maakte dat we mooie werkmappen hebben gemaakt, naar eigen creatie. Ook met de jongste groep leerlingen was het fijn werken.

Bedankt voor het vertrouwen! De laatste les heb ik afgesloten met een zomergroet en wens, aan de hand van een metafoor. Voor de schoolbibliotheek heb ik naslagwerk voor de kinderen neergelegd.

En ook de ouder(s)/verzorger(s) wil ik bedanken voor het plezierig mogen werken met uw zoon/dochter.
Straks hebben we allemaal vakantie. Ik zie er alweer naar uit wie er volgend jaar mogen komen! Ik wens jullie alle goeds, innerlijke rust, een fijne zomer.

Hartelijke groet,
Deborah


December 2017

Vandaag is de winter officieel begonnen. Het  is ieder jaar weer bijzonder om te ontdekken dat de kinderen op de scholen waar ik godsdienstvormend onderwijs geef (gvo) zo kunnen genieten van de vieringen.
Het is mooi om samen met de  kinderen stil te mogen staan en te zoeken naar wat zij zo mooi, fijn of misschien juist zo moeilijk vinden aan deze periode. Gisteravond heb ik op een van de scholen een prachtige musical gezien over een koning welke zoekt naar het kerstverhaal. De kinderen uit deze groep 5/6 hebben dat met hun juf sterk neergezet veel humor en veelkleurig, geweldig. Op andere scholen vieren we het feest van het licht en de kaarsjes en liederen komen altijd voorbij. De decembermaand past daar zo mooi bij.

Sinds september staat het thema 'Helden in moeilijke tijden centraal. Binnen dit thema komen verschillende geloofshelden aan bod maar hebben we het ook voor kinderen herkenbare gevoelens als
spannend,verdrietig zijn blijdschap ervaren, over moed hebben, over hulpeloos en over hoop, en over plagen en pesten. Gevoelens en onderwerpen die ook in het leven van helden een rol spelen.
Zo hebben we het verhaal van Mozes en de farao behandeld en het onderwerp van de kinderboekenweek 'Je hoeft niet bang te zijn'.

De jongste groepen alles uiteraard aangepast aan hun leeftijd.
We hebben spelletjes gedaan om samen te leren werken en soms te ervaren hoe het is om te verliezen. Mens erger je niet gespeeld, filmpjes gekeken rondom het thema, kersthangers gemaakt, in de mappen gewerkt en uiteraard ook de pepernoten quiz.
Ik kom erachter dat je altijd tijd te kort komt.

Terugkijkend is het fijne periode geweest. Deze periode rondom kerst hebben ik met de kinderen gesproken over wat zij aan Kerst belangrijk vinden. Gezelligheid, samen vieren en beleven van rustmomenten scoorden het hoogst. En wist u dat  kinderen  de tijd ook zo snel vinden gaan?
We hebben ons verwonderd over de mooie witte natuur en haar veranderingen. Wens van kinderen is net als bij een ieder van ons dat er vrede mag komen en er geen oorlog meer zal zijn.

De sleutel van vrede (zie foto) willen we graag doorgeven.
Rest mij iedereen een fijne vakantie toe te wensen en tot in 2018!

vriendelijke groet,
Deborah Guijs