Laden...

Info voor nieuwe ouders

SBO 'de Dijk' ziet ouders als een partner in de begeleiding van de leerlingen.

Elk jaar organiseren wij ouderavonden, een kennismakingsouderavond aan het begin van elk schooljaar en een inhoudelijke ouderavond in het voorjaar.

De ontwikkeling van de leerlingen bespreken wij met de ouder(s)/verzorger(s) aan de hand van het rapport, het ontwikkelingsperspectief, de ervaringen in de klas en de ontwikkelingen thuis. Zo komen wij tot een goede afstemming tussen school en thuis ten behoeve van de optimale ontwikkeling van het kind.

Vanzelfsprekend staat de deur ook naast deze formele momenten open voor een gesprek over uw kind.

De ouder(s)/verzorger(s) worden maandelijks geïnformeerd middels de Nieuwsbrief.

Op deze pagina kunt u meer lezen over de MR en de OR. In deze raden werken ouders en school nauw samen.