Laden...

Groepeninfo

De jongste onderbouwgroep op onze school is een zogenaamde JRK-groep (Jong Risico Kind 4-7 jaar). De groep heeft naast een onderwijskundige- ook een observatieve- en diagnostische functie. Deze is vooral belangrijk om vast te kunnen stellen welk type onderwijs, SBO of anders, het best tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van de jonge leerling.

In alle groepen van onze school voor Speciaal Basisonderwijs zijn er verschillen tussen de leerlingen op allerlei gebieden. Er wordt daarom, meer dan op reguliere basisscholen mogelijk is, rekening gehouden met deze verschillen in ontwikkelingsniveau, vaardigheden en gedrag.

De leerlingen zijn naar leeftijd en ontwikkelingsniveau over de groepen verdeeld, zodat er optimaal aandacht aan de individuele cognitieve- en sociaal-emotionele ontwikkeling besteed kan worden. De groepen zijn onderverdeeld in kleuren.
 

Onze groepen zijn:

Onderbouw: Paars en Oranje, Geel
Middenbouw: Blauw en Rood
Bovenbouw: Groen en Roze