Vakanties en vrije dagen 

INFORMATIEBLAD 2022 - 2023

www.sbo-dedijk.nl

 

                                    

Vanaf 8:15 is er begeleiding op het schoolplein

Wanneer uw zoon/dochter verhinderd is om op school te komen, wordt u verzocht dit voor schooltijd door te geven via telefoonnummer 0317-412030 of via het Ouderportaal. U als ouder / verzorger bent verantwoordelijk voor het inlichten van het vervoersbedrijf. Voor bijzonder verlof dient toestemming te worden gegeven. Dit kunt u aanvragen via het Ouderportaal of u kunt een formulier opvragen bij de leerkracht van uw kind.


Feesten en activiteiten

22 september Schoolsport Olympiade groep 6 t/m 8 (rood, groen roze)

10 november Schoolontbijt

2 december Sinterklaasfeest

21 april Schoolfotograaf

17 mei schoolreisje

4 juli Schoolverlatersdag

5 juli Wisseldag

6 juli Eindfeest

 

Vakanties en vrije dagen

maandag 12 september studiedag onderbouw leerlingen Paars en Violet vrij

vrijdag 30 september studiedag alle leerlingen vrij

woensdag 5 oktober studiedag PPO de Link alle leerlingen vrij

24 oktober t/m 28 oktober herfstvakantie

maandag 31 oktober studiedag alle leerlingen vrij

dinsdag 1 november studiedag alle leerlingen vrij

maandag 5 december studiedag alle leerlingen vrij

vrijdag 16 december studiedag onderbouw leerlingen Paars en Violet vrij

26 december t/m 6 januari kerstvakantie

donderdag 9 februari studiedag alle leerlingen vrij

vrijdag 10 februari studiedag alle leerlingen vrij

27 februari t/m 3 maart voorjaarsvakantie

maandag 6 maart studiedag onderbouw leerlingen Paars en Violet vrij

vrijdag 7 april studiedag alle leerlingen vrij

maandag 10 april 2e Paasdag

dinsdag 11 april studiedag alle leerlingen vrij

24 april t/m 5 mei meivakantie

18 mei Hemelvaartsdag

19 mei Vrije dag

29 mei 2e Pinksterdag

9 juni studiedag alle leerlingen vrij

maandag 12 juni studiedag alle leerlingen vrij

vrijdag 7 juli Calamiteitendag alle leerlingen vrij

10 juli t/m 18 augustus zomervakantie

 

*De leerlingenbesprekingen vinden 3x per jaar plaats na schooltijd.