Kanjerschool

 

 

In het schooljaar 2021-2022 is er gekozen voor de methode Kanjertraining voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Het doel van de Kanjertraining op school is de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag worden voorkomen of zijn verminderd en het welbevinden is vergroot bij kinderen. Als de lessenreeks curatief wordt gegeven, dan is de verwachting dat bij een goede uitvoering van de lessenreeks de leerlingen een betere band hebben gekregen met elkaar/met de leerkracht en zich prettiger voelen in de klas.  

 

Subdoelen zijn: 

• Bevordering van vertrouwen en veiligheid in de klas;

• Versterking van sociale vaardigheden bij de leerlingen; 

• Beheersing door leerlingen van verschillende oplossingsstrategieën in pesten en andere conflicten, waardoor dit afneemt of voorkomen wordt (ook mediation); 

• Bewustwording van eigenheid bij de leerlingen: ik doe mij niet anders voor dan ik werkelijk ben; 

• Verantwoordelijkheid nemen; 

• Bevordering van actief burgerschap en sociale integratie.

 

De uitgangspunten van de kanjertraining hangen op posters in iedere klas. De kanjerlessen gaan uit van de positieve eigenheid van het kind, die het verlangen heeft om het goed te doen. De kanjerlessen zijn zo ontworpen dat ouders betrokken kunnen worden bij de lesinhoud. De kanjertraining richt zich op de school, ouders en leerlingen. Wij als school bieden de mogelijkheid aan ouders om gedurende het schooljaar enkele ouder kanjerlessen bij te wonen. Daarnaast wordt met enige regelmaat informatie vermeld over de kanjertraining via ouderportaal.  

 

 

De petten bij de kanjertraining: 

Bij de Kanjertraining maken we gebruik van petten in vier kleuren. De petten zijn hulpmiddelen om op een respectvolle wijze over gedrag te kunnen praten. Kinderen zijn niet het gedrag van de pet, maar de petten staan voor de keuzes die kinderen kunnen maken. Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maken we bij de Kanjertraining gebruik van deze petten.

 

De witte pet of de tijger ( de kanjer). Deze kinderen willen positief, zelfverzekerd, behulpzaam en betrouwbaar zijn. Ze komen op voor andere kinderen en kunnen hun gevoelens goed verwoorden   

 

De zwarte pet of de vlerk. Het gedrag van dit kind is brutaal. Het kind speelt de baas en doet dit door te intimideren, te manipuleren, te bedreigen of conflicten op te zoeken. De zwarte pet wil wel alles bepalen, maar nergens verantwoordelijk voor zijn.  

 

De rode pet of de aap. Het gedrag van deze kinderen is vaak clownesk, opvallend en uitdagend. Ze willen erbij horen en doen stoer op een vervelende manier. Deze kinderen nemen geen verantwoordelijkheid voor wat ze doen maar wijzen snel naar een ander.

 

De gele pet of het konijn. Deze kinderen doen verlegen en trekken zich terug. Ze doen zich onzeker voor en vinden snel iets eng. Ze kunnen moeilijk voor zichzelf opkomen en uiten zich moeilijk. Door deze bange, afhankelijke opstelling kan het kind genegeerd of gepest worden.

 

Je kunt een kanjer zijn op verschillende manieren door de petten te combineren. 
 

 

Voor overige informatie van de kanjertraining verwijzen we u graag naar: www.kanjertraining.nl