Ouders

Medezeggenschapsraad

Ouders (OMR) en personeel (PMR) kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op het beleid van de school. De MR van De Dijk komt ongeveer 5 a 6 keer per jaar bijeen. De vergaderdata zijn aan het begin van het schooljaar vastgelegd in een MR Jaarplanner. De MR bestaat uit 2 vertegenwoordigers van het team en twee vertegenwoordigers van de ouders. De directeur van de school is ook bij de MR bijeenkomsten aanwezig om beleidsstukken toe te lichten. De MR praat mee over veel wat er met de school te maken heeft. De rechten van de MR zijn bij wet geregeld (de Wet Medezeggenschap Scholen). Over sommige onderwerpen wordt de MR om advies gevraagd en over andere onderwerpen moet instemming gegeven worden. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is de gemeenschappelijke MR, waarin alle scholen binnen de stichting PPO De Link zijn vertegenwoordigd door een ouder en een leerkracht. Deze GMR behandelt zaken die met alle scholen te maken hebben. Dit worden schooloverstijgende zaken genoemd. Het is belangrijk dat als ouders vragen of opmerkingen hebben ze naar de MR toestappen om dit te bespreken. Je kunt altijd contact opnemen met een van de leden of de voorzitter van de MR. Je bent ook altijd welkom om een vergadering bij te wonen. De vergaderingen zijn openbaar. Het is fijn als je dit van te voren even laat weten. Ook in de toekomst zijn er weer ouders nodig om deel te nemen in de MR. Mocht je hierover denken, laat het dan alvast weten aan de voorzitter of de directeur. Een kort verslag van de vergaderingen wordt geplaatst op Parro. Als je geïnteresseerd bent in het hele verslag kun je deze inzien bij de voorzitter. Samenstelling MR Namens de ouders: Ellen Geerdink Jacco van der Klift Namens het team: Marieke Hassink (vz) (ook GMR) mhassing@sbo-dedijk.nl Annemieke van der Haven mvdhaven@sbo-dedijk.nl