Praktisch

Vakanties en vrije dagen

  INFORMATIEBLAD 2022 - 2023 www.sbo-dedijk.nl                                        Vanaf 8:15 is er begeleiding op het schoolplein Wanneer uw zoon/dochter verhinderd is om op school te komen, wordt u verzocht dit voor schooltijd door te geven via telefoonnummer 0317-412030 of via het Ouderportaal. U als ouder / verzorger bent verantwoordelijk voor het inlichten van het vervoersbedrijf. Voor bijzonder verlof dient toestemming te worden gegeven. Dit kunt u aanvragen via het Ouderportaal of u kunt een formulier opvragen bij de leerkracht van uw kind. Feesten en activiteiten 22 september Schoolsport Olympiade groep 6 t/m 8 (rood, groen roze) 10 november Schoolontbijt 2 december Sinterklaasfeest 21 april Schoolfotograaf 17 mei schoolreisje 4 juli Schoolverlatersdag 5 juli Wisseldag 6 juli Eindfeest   Vakanties en vrije dagen maandag 12 september studiedag onderbouw leerlingen Paars en Violet vrij vrijdag 30 september studiedag alle leerlingen vrij woensdag 5 oktober studiedag PPO de Link alle leerlingen vrij 24 oktober t/m 28 oktober herfstvakantie maandag 31 oktober studiedag alle leerlingen vrij dinsdag 1 november studiedag alle leerlingen vrij maandag 5 december studiedag alle leerlingen vrij vrijdag 16 december studiedag onderbouw leerlingen Paars en Violet vrij 26 december t/m 6 januari kerstvakantie donderdag 9 februari studiedag alle leerlingen vrij vrijdag 10 februari studiedag alle leerlingen vrij 27 februari t/m 3 maart voorjaarsvakantie maandag 6 maart studiedag onderbouw leerlingen Paars en Violet vrij vrijdag 7 april studiedag alle leerlingen vrij maandag 10 april 2e Paasdag dinsdag 11 april studiedag alle leerlingen vrij 24 april t/m 5 mei meivakantie 18 mei Hemelvaartsdag 19 mei Vrije dag 29 mei 2e Pinksterdag 9 juni studiedag alle leerlingen vrij maandag 12 juni studiedag alle leerlingen vrij vrijdag 7 juli Calamiteitendag alle leerlingen vrij 10 juli t/m 18 augustus zomervakantie   *De leerlingenbesprekingen vinden 3x per jaar plaats na schooltijd.