Info nieuwe ouders

SBO 'de Dijk' ziet ouders als een partner in de begeleiding van de leerlingen.

Elk jaar organiseren wij ouderavonden, een kennismakingsouderavond aan het begin van elk schooljaar en een inhoudelijke ouderavond in het voorjaar.

De ontwikkeling van de leerlingen bespreken wij met de ouder(s)/verzorger(s) aan de hand van het rapport, het ontwikkelingsperspectief, de ervaringen in de klas en de ontwikkelingen thuis. Zo komen wij tot een goede afstemming tussen school en thuis ten behoeve van de optimale ontwikkeling van het kind.

Voor de directe communicatie tussen ouders en leerkrachten gebruiken wij het ouderportaal (app), nadere info ontvangt u bij aanmelding van uw zoon/dochter. Heeft u een TLV en wilt u graag kennsmaken of een rondleiding op onze school, neem dan gerust contact met ons op.