OR

Ouderraad (OR)

De ouderraad organiseert de jaarlijks terugkerende vieringen, zoals sint, kerst, schoolverlatersfeest en andere activiteiten. In de ouderraad is een vertegenwoordiging van zowel ouder(s)/verzorger(s) als teamleden aanwezig.

Vindt u het leuk om ook aan te sluiten bij de OR dan horen wij dat heel graag! Loop gerust even binnen naar de groepsleerkracht of naar Juf Marina. Wij kunnen je er dan meer over vertellen, alle hulp is welkom. Buiten dat het leuk is om te helpen binnen school met andere ouders is het ook erg gezellig en de kinderen zijn er erg blij mee!

Onze school mag een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten en andere zaken die niet tot het gewone onderwijs behoren, bijvoorbeeld sint, kerst en schoolactiviteit. Zonder deze bijdrage is het voor de school niet mogelijk om de feesten op een feestelijke wijze te organiseren.