Laden...

Ouderraad (OR)

De ouderraad organiseert de jaarlijks terugkerende vieringen, zoals sint, kerst, schoolverlatersfeest en andere activiteiten. In de ouderraad is een vertegenwoordiging van zowel ouder(s)/verzorger(s) als teamleden aanwezig.

De oudergeleiding voor het schooljaar 2018-2019 bestaat uit de teamleden Ben Stinissen, Annemieke van der Haven en Renske Hijmans.
De oudergeleding bestaat uit ouders Natasja (moeder, Desi BB Groen), Diana (moeder Tygo, BB Groen), Desiree (moeder Luuk, BB Groen) Natascha (moeder Niels, MB Rood), Miranda (moeder Thyan, MB Rood) en Barbara (moeder Chiara, MB Rood), Jeannette (moeder Sieb OB Geel), Martina. 

Vindt u het leuk om ook aan te sluiten bij de OR dan horen wij dat heel graag! Loop gerust even binnen naar de groepsleerkracht of naar Annemieke, Ben of Renske. Wij kunnen je er dan meer over vertellen, alle hulp is welkom. Buiten dat het leuk is om te helpen binnen school met andere ouders is het ook erg gezellig en de kinderen zijn er erg blij mee!

Onze school mag een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten en andere zaken die niet tot het gewone onderwijs behoren, bijvoorbeeld sint, kerst en schoolactiviteit. Zonder deze bijdrage is het voor de school niet mogelijk om de feesten op een feestelijke wijze te organiseren.

Als u hier klikt krijgt u meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage voor alle groepen.
Hierbij de gegevens voor het overmaken van de vrijwillige ouderbijdrage.

rekeningnummer NL14 RABO 03970.48.157
t.n.v. SBO DE DIJK,
onder vermelding van de naam en groep van uw kind