Alle groepen gaan op maandag tot en met vrijdag van 08.25 - 14.15 uur naar school. 

Vanaf 08:15 is er begeleiding op het schoolplein voor de kinderen van de midden en bovenbouw. De kinderen van de onderbouw komen vanaf 08.25 op school. Op dat moment staat het onderbouwteam voor uw kind klaar. In het geval u eerder komt dan bent u zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind.

Wanneer uw zoon/dochter verhinderd is om op school te komen, wordt u verzocht dit voor schooltijd door te geven via telefoonnummer 0317-412030 of via het Ouderportaal. U als ouder/verzorger bent verantwoordelijk voor het inlichten van het vervoersbedrijf. Voor bijzonder verlof dient toestemming te worden gegeven. Dit kunt u aanvragen via het Ouderportaal of u kunt een formulier opvragen bij de leerkracht van uw kind.