SBO de Dijk

SBO de Dijk

Een fijne schooltijd begint bij jezelf!

Wij heten u welkom op onze website. Wij zijn een openbare school voor speciaal basisonderwijs (SBO). Op onze school is plaats en respect voor iedereen, ongeacht achtergrond, levensovertuiging, taal of huidskleur. Een openbare school draagt bij aan de algemene ontwikkeling van leerlingen en schenkt aandacht aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden en normen. Daarbij is het leren kennen en respecteren van elkaars achtergronden belangrijk. Wij willen u een duidelijk beeld geven van SBO 'de Dijk'. Naast achtergrondinformatie over de school en over ons onderwijs, vindt u er ook praktische informatie, zoals informatie over het team en de kalender. Wij wensen u veel leesplezier en mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.