SBO de Dijk Wageningen

SBO de Dijk

Wij heten u welkom op onze school. Wij zijn een openbare school voor speciaal basisonderwijs (SBO). Op onze school is plaats en respect voor iedereen, ongeacht achtergrond, levensovertuiging, taal of huidskleur. Een openbare school draagt bij aan de algemene ontwikkeling van leerlingen en schenkt aandacht aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden en normen. Daarbij is het leren kennen en respecteren van elkaars achtergronden belangrijk. Wij willen u een duidelijk beeld geven van De Dijk. Naast achtergrondinformatie over de school en over ons onderwijs, vindt u er ook praktische informatie, zoals informatie over het team en de kalender. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.